کانال تلگرام گیاهان عجیب
۴۵۹ نفر
۱۶ بازدید
سرگرمی

کانال تلگرام گیاهان عجیب

فروش گیاهان هوازی یا تیلاندسیا بدون نیاز به خاک و گلدان با نگهداری راحت و آسانتماس با ما @airplanting 0935 1800 116@Tillandsiawww.air-plant.ir


بالا