کانال های تبادلی

@Top500poems
کانال تلگرام پانصد شعری که هر کس باید خوانده باشد
۱۱.۶K عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۹/۱۳
۱۰۹ بازدید
مشاهده کانال
ادبیات

کانال تلگرام پانصد شعری که هر کس باید خوانده باشد

زير نظر بهنود فرازمند، شاعر و جراحhttps://www.instagram.com/behnood.farazmand/@Behnoo0d

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!