کانال های تبادلی

@SumkaNews
کانال تلگرام میهن پرستان (سومکا)
۱.۴K عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۰/۱۰
۱۶۷ بازدید
مشاهده کانال

کانال تلگرام میهن پرستان (سومکا)

ایران برای تمام اقوام است قومیت گرایی را محکوم میکنیم ® کانال رسمی حزب سومکا در اندیشه ایرانشهر سوم سومکا تنها پست هایی که انتشار میدهد را تایید میکند ،و بنرهای تبلیغات تنها به منظور افزایش هموندان میباشد و نشانه تایید آنها نیست

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!