کانال تلگرام کارگروه بازرگانی و بازاریابی
۳.۱K نفر
۲۳ بازدید
کسب و کار

کانال تلگرام کارگروه بازرگانی و بازاریابی

حوزه فعالیت:• بازرگانی • بازاریابیماموریت ها:• آموزش • تحقیق و پژوهش• مشاوره• نمایشگاه های علمی و تخصصیارتباط با ما:@smabtahi02166521537- 02166510922بالا