کانال تلگرام معلمان و دانشجو معلمان
۸۸۹ نفر
۲۰ بازدید
علم و فناوری

کانال تلگرام معلمان و دانشجو معلمان

تاریخ تاسیس کانال:1394/09/15مدیران کانال جهت اشتراک،انتقاد،ارتباط و تبادل:@uniteachers_admin@Yarebinamفیلم آموزشیطرح درس(روزانه،سالانه،چندپایه)روش هاوفنون تدریساخبارفرهنگیانپروژه وکارورزیبالا