کانال های تبادلی

@Uniteachers
کانال تلگرام معلمان و دانشجو معلمان
۸۱۱ عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۹/۱۵
۴۰ بازدید
مشاهده کانال
علم و فناوری

کانال تلگرام معلمان و دانشجو معلمان

تاریخ تاسیس کانال:1394/09/15مدیران کانال جهت اشتراک،انتقاد،ارتباط و تبادل:@uniteachers_admin@Yarebinamفیلم آموزشیطرح درس(روزانه،سالانه،چندپایه)روش هاوفنون تدریساخبارفرهنگیانپروژه وکارورزی

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!