کانال های تبادلی

@Urmiamodern
کانال تلگرام اورمیه مدرن ModernUrmu
۵۹۲ عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۱/۱۵
۱۹ بازدید
مشاهده کانال

کانال تلگرام اورمیه مدرن ModernUrmu

همه برای اورمیه اورمیه برای همهآدمین های کانال@AZ_babak@AZhossein

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!