کانال تلگرام اورمیه مدرن ModernUrmu
۵۹۲ نفر
۹ بازدید

کانال تلگرام اورمیه مدرن ModernUrmu

همه برای اورمیه اورمیه برای همهآدمین های کانال@AZ_babak@AZhosseinبالا