کانال تلگرام آرمانشٓهر
۴۸۶ نفر
۱۱ بازدید
ادبیات

کانال تلگرام آرمانشٓهر

"آرمانشـهر" سرزمینی در دوردست ها نیست سرزمینی در پس آرزوها و ورای خیال نیستآرمانشهر همینجاست!همین شهرهمین روستاهمین محلهکافیست بخواهیم و دست در دست هم بسازیم این شهر آرزوها را! صفحه توییترکمپین : twitter.com/utocitty@UtocityAdmin : ارتباط با ما


بالا