کانال تلگرام استاد پرویز یاحقی
۸۶ نفر
۴۹ بازدید

کانال تلگرام استاد پرویز یاحقی

به یاد بزرگ مرد موسیقی ایراناین کانال را، راه اندازی کرده ایم تا سحر ساز استاد یاحقی جاودانه به گوش نسل های آینده هم برسدمنتظر حمایت و همراهی شما عاشقان استاد هستیمبالا