کانال تلگرام بانک تجهیزات عکس تصویر IRAN+19
۷.۸K نفر
۱۴ بازدید

کانال تلگرام بانک تجهیزات عکس تصویر IRAN+19

واردکننده مستقیم وبدون واسطه تجهیزات تخصصی تصویربرداری وعکاسی.درایران.کدآیسیک فروشگاه مجاز۵۲۳۷۲۰استعلام صحت کانالhttp://t.me/itdmcbot?start=videoequipmentکرمانشاه0918132221308334220720آستانیارتباط باادمین ۹الی۱۳و۱۷الی۲۳@DAFastani


بالا