کانال تلگرام حقوق شهروندی
۳K نفر
۱۵ بازدید

کانال تلگرام حقوق شهروندی

اطلاعات ومطالب حقوقی موردنیاز هرشهروند درمورد:خانه و خانواده-معاملات و قراردادها - ازدواج و طلاق-وصیت،ارث ....اطلاعات حقوقی موردنیاز یک شهروند ایرانی موسسه حقوقی دادپویان مهرآفرین تهران _کارگر شمالی پ151 قبول پرونده و مشاوره0912-332-4947@WWW7000بالا