کانال تلگرام We Make Games
۸۱۲ نفر
۱۱ بازدید
بازی و نرم افزار

کانال تلگرام We Make Games

ما بازی می سازیم. ما تجربه های خارق العاده برای مخاطبانمان به وجود می آوریم. ما اینجائیم چون بازی سرگرمی آینده است.ما اینجائیم چون بازی ها مهمند.⌨ WeMakeGamez@gmail.com @WeMakeGamezبالا