کانال تلگرام Yekta_English_Phonetics
۴.۷K نفر
۱۵ بازدید
زبانهای خارجی

کانال تلگرام Yekta_English_Phonetics

تدریس آواشناسی مقدماتی انگلیسیلینک شروع درس اول آواشناسی یکتا؛ https://t.me/Yekta_Phonetics/38بالا