کانال های تبادلی

@Tahlil_Strategic
کانال تلگرام تابلوفرش احمدوند
۴۶۹ عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۳/۲۲
۱۷ بازدید
مشاهده کانال

کانال تلگرام تابلوفرش احمدوند

تفکر وبرنامه ریزی استراتژیکتقویت نگرش مدیریتی هدفمندوهوشمندخط مشی،سیاستگذاریخلاقیت،کارآفرینی،موفقیتتئوری سازمان،رفتار سازمانی،منابع انسانیطراحی روندو ساختار اداری،اتوماسیوناصول پیشگیری،آینده نگری وآینده پژوهیارتباط با مدیر@Grand111

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!