کانال تلگرام زمگە ناصرعالی
۳۵۹ نفر
۱۲ بازدید

کانال تلگرام زمگە ناصرعالی

درباره ی طایفه ی کُرد ناصرعالی(ساتیار) و همچنین ثبت تصاویری از افراد طایفه از گذشته تا حال و همچنین تصاویری از طبیعت محل سکونت طایفه در منطقه ی آبدانان.بالا