کانال های تبادلی

@Zmohebali
کانال تلگرام غزل های محب
۲۵۳ عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۹/۲۰
۲۶ بازدید
مشاهده کانال

کانال تلگرام غزل های محب

کتاب های من:۱. با بغض چندین ساله۲. در معبر فصول۳. تنم به قامت تو اشتیاق پیچک داشت انتشارات رهام اندیشه ۴. ذات بی مرگ شعرهای سپیدانتشارات نیماژ۰۵ میکده های تخیلانتشارات رهام اندیشهارتباط @zmoheb

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!