کانال تلگرام ღعاشقانھ پاکღ
۱۷۸ نفر
۱۸ بازدید
فانتزی و عاشقانه

کانال تلگرام ღعاشقانھ پاکღ

پایتخت فرهنگے تلگرام اينجا:سيم دلت را بہ خدا وصل ڪنحالت را خوب ڪن از ياد منتظَربدان:چادرانہ‌ام يڪ سبڪ زندگيستبیاڪه:مدافعان قلبم تو را صدا مےزنندخیلیها نمے دانند:حزب اللهےها عاشقترندانتقاد،پیشنهاد،تبادل و..@Appleheavenبه ما بپیوندیدبالا