کانال های تبادلی

@a_250_years_old_person
کانال تلگرام انسان 250 ساله
۷۱ عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۸/۳
۲۶ بازدید
مشاهده کانال

کانال تلگرام انسان 250 ساله

محتوای این کانال، چکیده و ما حصل دوره مطالعه کتاب "انسان 250 ساله" است.هر روز چکیده چهار صفحه از این کتاب منتشر خواهد شدو ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه انیب

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!