کانال تلگرام منطقه آآآزاااد
۳۲۵.۹K نفر
۶۴ بازدید

کانال تلگرام منطقه آآآزاااد

ما برای شعور مخاطبین خود احترام قائلیمهیچ خبر و پستی در این کانال بدون بررسی منبع معتبر و موثق قرار داده نمیشود*اینستاگرام و کانال دیگری نداریم*تبلیغات @aaazaaad_adsبالا