کانال تلگرام ________آگاهی_______
۱.۱K نفر
۹ بازدید

کانال تلگرام ________آگاهی_______

آگاهی را نمیشود آموختآگاهی مثل چشمه، از درون نشات میگیردولی میتوان گسترش اش داد_______گزیده ای از عرفانهای شرق و غرب


بالا