کانال های تبادلی

@aasi_khorasani
کانال تلگرام علي مقدم (عاصي)
۴۶۹ عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۸/۲
۴۰ بازدید
مشاهده کانال

کانال تلگرام علي مقدم (عاصي)

کانال اشعار علی مقدم ( عاصی خراسانی )

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!