کانال تلگرام ☄  گاهی... یک تلنگر کافیست ☄
۲.۳K نفر
۱۷ بازدید

کانال تلگرام ☄ گاهی... یک تلنگر کافیست ☄

تلنگر، کانالی بدون تبلیغات برای احترام به وقت شما و پیوسته تذکر ده، زیرا تذکر مؤمنان را سود می‌بخشد(55 الذاریات).️ همراهان گرامی، برای ارسال پیشنهادات و یا مطالب همسو با کانالمیتوانید از


بالا