کانال تلگرام یاکاشف الکرب عن وجه الحسین
۲۴۹ نفر
۱۲ بازدید

کانال تلگرام یاکاشف الکرب عن وجه الحسین

جلسات هفتگی چهارشنبه هاجلسات قرآنو پنجشنبه ها:باسخنرانی سیدحسین مصباحومدیحه سرایی عباس میرخلف زادهساعت20:30مکان : خیابان مدرس قدیم جنب پمپ بنزین..برای ارتباط با ادمین @cheraqchiلطفا مطالب خود رو برای ما ارسال کنیدhttp://Tlgrm.me/abbasieh


بالا