کانال تلگرام دکتر عبدالرضا داوری
۶.۳K نفر
۲۹ بازدید

کانال تلگرام دکتر عبدالرضا داوری

کانال رسمی دکتر عبدالرضا داوری.......کانالهای ارتباطی با دکتر عبدالرضا داوریاکانت تلگرامی مستقیم:@ARDAVARYمدیر هماهنگی: جناب محمد محمدی0912 320 9711@MohammadMohammadi6290مدیر کانال تلگرامی:علی رادمان فر09127201536@Aliradmanfarبالا