کانال های تبادلی

@abshenasi
کانال تلگرام آبشناسی
۲.۸K عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۲/۱۴
۲۶ بازدید
مشاهده کانال
ورزشی

کانال تلگرام آبشناسی

با محوریت مدیریت منابع آب و محیط زیست - و موضوعات جامعه و فرهنگزیرنظر دکتر علیرضا برهانی داریان استاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیر با همکاری دانشجویان لینک تماس: @Frz_krmweb: abshenasi.netaparat: http://www.aparat.com/abshenasi

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!