کانال های تبادلی

@absurdmindsmedia
کانال تلگرام Absurd Mind's Media
۵۷K عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۷/۶
۱۳۳ بازدید
مشاهده کانال

کانال تلگرام Absurd Mind's Media

من از سرنوشت انسان چه می دانم؟ در مورد کلم بیشتر می توانم برایتان حرف بزنم! بکت سردبیر : محسن الوان ساز@absurdcallتبلیغات و تبادل به صورت "محدود" و "فقط" با موضوعات فرهنگی مرتبط انجام می شود@absurd_advهماهنگی با@E_Salooki

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!