کانال های تبادلی

@academybourse
کانال تلگرام تحلیل و آموزش بازار سهام ایران (یاشار وفاخواه)
۴۴۳ عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۷/۳
۲۷ بازدید
مشاهده کانال
آموزشی کسب و کار

کانال تلگرام تحلیل و آموزش بازار سهام ایران (یاشار وفاخواه)

@yasharvafakhahwww.academybourse.h70.irhttps://telegram.me/academyboursehttps://www.instagram.com/yashar.vafakhah/

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!