کانال تلگرام تحلیل و آموزش بازار سهام ایران (یاشار وفاخواه)
۴۴۳ نفر
۷ بازدید
آموزشی کسب و کار

کانال تلگرام تحلیل و آموزش بازار سهام ایران (یاشار وفاخواه)

@yasharvafakhahwww.academybourse.h70.irhttps://telegram.me/academyboursehttps://www.instagram.com/yashar.vafakhah/بالا