کانال تلگرام مامۆستا عەینەدین ئەڵماسی
۸.۹K نفر
۱۴ بازدید

کانال تلگرام مامۆستا عەینەدین ئەڵماسی

کانال مامۆستا عەینەدین ئەڵماسی .@llllll_Kurd_llllll


بالا