کانال تلگرام Aerospacetalk
۹.۱K نفر
۲۵ بازدید

کانال تلگرام Aerospacetalk

سایت مرجع هوانوردی و هوافضای پارسیتاسیس آذر 1383Aerospacetalk.irگسترش فرهنگ صحیح هوانوردیمرجع اخبار هوانوردیارتباط با ما @Aerospacetalk_ir@Hoomanmfارسال عکس@abbasalpha@Deltalima01Instagram.com/Aerospacetalk توئیترTwitter.com/Aerospacetalk


بالا