کانال های تبادلی

@aghdashonline
کانال تلگرام (آتش به اختیار)
۹۱۳ عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۸/۶
۲۰ بازدید
مشاهده کانال

کانال تلگرام (آتش به اختیار)

سلام نام کانال از روشنگری آقداش آنلاین به( آتش به اختیار )تغییریافتسلام سلام سلامامروز را چنین آغاز کردیم...بسم الله النور.....خدای عاشق یک روز زیبای دیگر را با ترنمدلنشین پرندگانت آغاز نمودمشکر ، برای یکروز زیبای دیگرشكر ، برای بوی خوش زندگی

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!