کانال های تبادلی

@aikidosaqez
کانال تلگرام آیکیدو امیر خیاطی (کردستان.سقز)
۱۹۸ عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۰/۱۹
۲۹ بازدید
مشاهده کانال

کانال تلگرام آیکیدو امیر خیاطی (کردستان.سقز)

تبلیغ آیکیدو

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!