کانال تلگرام Tele_medical
۳۳.۱K نفر
۴۱ بازدید

کانال تلگرام Tele_medical

جسم ضعیف ذهن را هم ضعیف می کند.لطفا به اندازه 10 دقیقه وقت در روز به سلامتی خودتون اهمیت بدیدکانال دوم مارسانه دکترسلامت @Salamat_Drربات پزشکی:@Tele_Medical_Botکانال به فروش میرسد جهت خرید پیام بدید به ربات@Tele_Medical_aBotبالا