کانال تلگرام رۆژنامه هاوشاری سه رده شت
۱۹.۴K نفر
۳۰ بازدید

کانال تلگرام رۆژنامه هاوشاری سه رده شت

دارای مجوز به شماره شامد1 1 68959 61 3 1روابط عمومی کانال خبری روژنامه همشهری سردشت@smko2تبلیغات@smko2ارسال سوژه های خبری شما عزیزان@shahram8455@smko2بالا