کانال تلگرام حامد فدایی زینب(س)
۱.۳K نفر
۱۷ بازدید

کانال تلگرام حامد فدایی زینب(س)

کانال شهید ابوالفضلی، حامد جوانیبه دلیل عدم آگاهی از چگونگی اعزام به سوریه، خواهشمندیم سوال نشود.تشکرادمین:@Shahid_hamed_javani313تبادل:@yar_entezar313


بالا