کانال های تبادلی

@aliakbarkordi
کانال تلگرام مهندس علی اکبر کردی
۲۱۰ عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۱۵
۳۴ بازدید
مشاهده کانال

کانال تلگرام مهندس علی اکبر کردی

ما را نبی قبیله ی سلمان خطاب کرد....

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!