کانال تلگرام Advertise | Brand
۷.۶K نفر
۱۸ بازدید

کانال تلگرام Advertise | Brand

کانال تخصصی بازاریابی، تبلیغات و مدیریت برند بررسی مسائل تبلیغات و بازاریابی روز ایران و جهان تعرفه تبلیغ:https://goo.gl/3MxkGWوب سایت:alijah.irعلیجاه شهربانوئیAdmin: @alijahکد شامد کانال 1-1-297354-61-4-1


بالا