کانال تلگرام آزمونهای بازار سرمایه -CFA
۲.۴K نفر
۱۲ بازدید
کسب و کار

کانال تلگرام آزمونهای بازار سرمایه -CFA

منابع اخبار و تجربیات آزمونهای حرفه ای بازار سرمایهتماس با آدمین@stockowl@erfanartبالا