کانال تلگرام aliakbaresaberi
۱.۲K نفر
۱۳ بازدید

کانال تلگرام aliakbaresaberi

کانال رسمی علی اکبر صابری نوازنده ترومپت و نی خرید و فروش آلات موسیقی آموزش ترومپت و هر کدام از آلات موسیقی توسط اساتید برجستهجهت هماهنگی مراسماتارتباط با ادمین @ARTISMUSICلینگ کانال @alisaberimusic


بالا