کانال های تبادلی

@alisadeghipari
کانال تلگرام اینجا خیالهایم را بافتم
۱۰۷ عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۹/۹
۳۵ بازدید
مشاهده کانال

کانال تلگرام اینجا خیالهایم را بافتم

گزیده ای از اشعار علی صادقی پری

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!