کانال تلگرام جمله‌های شریعتی
۱۲ نفر
۱۸ بازدید

کانال تلگرام جمله‌های شریعتی

* مجموعه‌ی فیش‌های مطالعاتی‌ی مجموعه آثار @alishariatishandel ادمین : @negaheh_no با مدیریت کانون آرمان شریعتی‍ join @kanoun @radio_shandel @jomalat_shariati @negaheh_no_archive http://taalaar.shandel.info *


بالا