کانال های تبادلی

@alishariatishandel
کانال تلگرام جمله‌های شریعتی
۶۰ عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۳
۳۹ بازدید
مشاهده کانال

کانال تلگرام جمله‌های شریعتی

* مجموعه‌ی فیش‌های مطالعاتی‌ی مجموعه آثار @alishariatishandel ادمین : @negaheh_no با مدیریت کانون آرمان شریعتی‍ join @kanoun @radio_shandel @jomalat_shariati @negaheh_no_archive http://taalaar.shandel.info *

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!