کانال تلگرام Tsaz
۷۲۰ نفر
۱۴ بازدید

کانال تلگرام Tsaz

Tisa Sazeh Parsian️ ساخت ، اجرای فونداسیون ونصب انواع دکل مخابراتی ( خودایستا ، منوپل و مهاری )️ آنالیز و برداشت فنی سازه دکل وارائه دفترچه محاسبات0216650067009122766123@Tisaazwww.Tisaz.com


بالا