کانال تلگرام انجمن کوه نوردان ایران
۵۸۱ نفر
۱۱ بازدید

کانال تلگرام انجمن کوه نوردان ایران

سازمانی مردم نهاد در زمینه کوه نوردی، حفظ محیط کوهستان و پشتیبانی از کوه نوردانارتباط با ما:آدرس:تهران_خیابان انقلاب_ابتدای لاله زارنو_شماره۵۹۰_طبقه ۴_واحد۱۲ www.alpineclub.irInstagram.com/alpineclubofiran@alpineclubofiranInfo@alpineclub.irبالا