کانال تلگرام گالری سنگ و گوهر آلتین داش
۱۷۶ نفر
۱۳ بازدید

کانال تلگرام گالری سنگ و گوهر آلتین داش

تراش و فروش انواع سنگهای قیمتی و جواهرات طبیعی.راف، تراش خورده، کلکسیونی @arazmoghann 0936 0590 435 عبداله وندبالا