کانال های تبادلی

@amarnegar
کانال تلگرام شبکه اجتماعی آمار نگر
۴۴۱ عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۷/۲۶
۲۰ بازدید
مشاهده کانال

کانال تلگرام شبکه اجتماعی آمار نگر

نگاه عميق، روشني راه، تصميم درست(شبكه اجتماعي شركت آمار نگر)موضوعات:عمومیاجتماعیبازاریابیادبیاتروانشناسیپژوهشیو....تماس با ادمين:@shakib_panahbehagh@shiva_panahbehagh

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!