کانال تلگرام املاک نوول
۱K نفر
۱۷ بازدید
کسب و کار

کانال تلگرام املاک نوول

(﷽)خرید/فروش .اجاره /مشارکت مشاور درامور ملکحدفاصل چهارراه امداد و بیمارستان امداد۰۹۱۵۵۷۱۰۰۹۶۰۹۱۵۹۷۲۰۰۹۶۰۹۱۵۹۷۰۰۰۹۶۴۴۶۷۱۰۵۹محــــــــمدفــــــردینARCHiTECTادمین@amlaknovellمدیر @MohamadFardiinکانال ما


بالا