کانال های تبادلی

@amlak_novel
کانال تلگرام املاک نوول
۵۰۳ عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۳/۱۱
۳۲ بازدید
مشاهده کانال
کسب و کار

کانال تلگرام املاک نوول

(﷽)خرید/فروش .اجاره /مشارکت مشاور درامور ملکحدفاصل چهارراه امداد و بیمارستان امداد۰۹۱۵۵۷۱۰۰۹۶۰۹۱۵۹۷۲۰۰۹۶۰۹۱۵۹۷۰۰۰۹۶۴۴۶۷۱۰۵۹محــــــــمدفــــــردینARCHiTECTادمین@amlaknovellمدیر @MohamadFardiinکانال ما

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!