کانال های تبادلی

@andarzferdousi
کانال تلگرام اندرزنامه فردوسی
۱۲۸ عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۹/۸
۳۵ بازدید
مشاهده کانال

کانال تلگرام اندرزنامه فردوسی

در راستای شناسایی خرد و حکمت فردوسی و معرفی ابیات اندرزی حکیم توس .◆◇◇◆برای رهایی از درد و رنج و دستیابی به شادی حقیقییاینستاگرامinstagram.com/ferdowsi_andarz

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!