کانال تلگرام اندرزنامه فردوسی
۱۳۷ نفر
۱۸ بازدید

کانال تلگرام اندرزنامه فردوسی

در راستای شناسایی خرد و حکمت فردوسی و معرفی ابیات اندرزی حکیم توس .◆◇◇◆برای رهایی از درد و رنج و دستیابی به شادی حقیقییاینستاگرامinstagram.com/ferdowsi_andarz


بالا