کانال تلگرام انگشترباز
۲۹.۲K نفر
۶۶ بازدید

کانال تلگرام انگشترباز

از پایین بودن قیمتها تعجب نکنیدتمام اجناس به شرط کارشناسی(اصالت سنگ و عیارسنجی نقره) ارائه میشود.دلال نیستیمتولیدکننده ایمارتباط با مدیرجهت خرید@sapphire6توضیحات درمورد نحوه خرید:@angoshtarbazshop


بالا