کانال های تبادلی

@anjoman_eslami_bums
کانال تلگرام انجمن اسلامی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
۳۲۶ عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۸/۲۵
۲۸ بازدید
مشاهده کانال
علم و فناوری پزشکی و طب

کانال تلگرام انجمن اسلامی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

@Anjoman_eslami_bumsانجمن اسلامی دانشگاه علوم پزشکی بیرجندراه ارتباطی انجمن: @anjomaneslami_bums

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!