کانال تلگرام انجمن شهروند سبز مرکزی
۴۰۰ نفر
۹ بازدید

کانال تلگرام انجمن شهروند سبز مرکزی

سازمان مردم نهاد زیست محیطی#آشغال_نریزیم#کمپین_شهر_پاک#حمایت_از_حیوانات#خرید_بدون_پلاستیک#سه_شنبه_بدون_خودرووبسایت انجمن:bit.ly/سایتارتباط با ادمین:bit.ly/ارتباطعضویت در انجمن:bit.ly/عضویثثبت شده در وزارت ارشاد:bit.ly/استعلام


بالا