کانال تلگرام خبری بهورزان
۸.۱K نفر
۴۷ بازدید
خبری

کانال تلگرام خبری بهورزان

رسانه ملی جامعه بهورزیآخرین اخبار حوزه بهورزی و سلامت رابا ما دنبال کنیدکد شامد(شماره مجوز به نام تنهاکانال خبری بهورزان): 1-1-74348-61-4-1ارتباط باادمین@salmanhashemi


بالا