کانال تلگرام نقد آتئیست ها و خدا ناباوران
۱۱۳ نفر
۳۶ بازدید

کانال تلگرام نقد آتئیست ها و خدا ناباوران

نقد کانال @AtheistsChannel و اثبات خداkiarash.ghasemzadeh@gmail.comبالا